Home | Stuur een email | Vacatures
Missie & Visie
Werkwijze & Methode
Diensten

Houd controle over uw financiën

Budgetbeheer
Het Budget Advies Team opent voor u een bankrekening. Op deze rekening kan uw inkomen worden gestort en de vaste lasten worden betaald. Er wordt wekelijks of maandelijks een vast bedrag overgemaakt naar uw privérekening voor de kosten van levensonderhoud.
Er zal een budgetplan worden opgesteld waarin u een volledig overzicht krijgt van uw budget. Inkomsten en uitgaven overzicht wordt u maandelijks toegezonden. Zo behoudt u zelf controle over uw financiën.

Persoonlijke budgetbegeleiding
Budget Advies Team zal samen met u een begeleidingsplan opstellen. Hierin zal beschreven worden waar u behoefte aan heeft. De financieel maatschappelijk werker zal met u begeleidingsgesprekken voeren op basis van uw begeleidingsplan. Persoonlijke budgetbegeleiding is gericht op het leren van kennis en vaardigheden,
zodat u in de toekomst zelfstandig uw budget weer kunt beheren.

Beschermingsbewind
Beschermingsbewind is er voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die niet meer instaat zijn om hun financiŽle belangen te behartigen. Beschermingsbewind kan aangevraagd worden vanaf 18 jaar en ouder via de kantonrechter. Het Budget Advies Team kan u hierbij ondersteunen.

De bewindvoerder is verantwoordelijk voor alle financiële handelingen zoals betalen van vaste lasten, aanvraag huur- en zorgtoeslag, jaarlijkse aangifte belastingdienst, aanvraag persoonsgebonden budget, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting. De bewindvoerder moet jaarlijks een rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. De kantonrechter controleert of alle handelingen goed verricht zijn.
Stichting JUA
Download hier het aanmeldingsformulier
Bezoekadres
Van Bleyswijckstraat 91
2613 RR Delft

Postbusadres
Postbus 153
2600 AD Delft

Tel: 015-2157055
E-mail: info@budgetadviesteam.nl

KVK 53814304
BTW nr NL179229916B01
ABN AMRO 60.35.29.372